Kluczowe oraz najistotniejsze zasady rachunkowości

Biznes i Finanse

Autor:

Księgowość jest rozbudowanym oraz zagmatwanym systemem dotyczącym zarządzania kapitałami. Ma dużo aspektów, jednak jej podstawowe zasady wynajdziemy nieomalże w każdym podręczniku ekonomii. Jesteśmy w stanie być pewni, że biuro rachunkowe, do jakiego udamy się po wskazówkę finansową, będzie z tymi zasadami miało do czynienia na co dzień. Kluczową zasadą rachunkowości jest norma memoriału, która mówi o tym, że każde sprawozdanie rachunkowe może zawierać całość operacji finansowych z danego przedziału czasowego.

Potem niezwykle ważne jest postępowanie ciągłości w prowadzonych rozliczeniach. Dalej, wypada ściśle przestrzegać zasady współmierności, a w związku z tym uwzględniania w danych rozliczeniach przychodów i kosztów pochodzących tylko oraz wyłącznie z danego okresy księgowego. Zasada ostrożności respektuje księgowych przed zanadto ogólnym prowadzeniem rachunkowości oraz nakazuje prowadzenie rozrachunków tak, aby oddawały faktyczny, nie zniekształcony stan rzeczy. Z tym też wiąże się reguła wiernego obrazu, zwana również zasadą wyższości formy nad treścią. Kiedy tak właściwie ktoś popełnia błąd lub pomyłkę najważniejsze, żeby umieć wskazać sprawiedliwie osobę, która powinna ponieść za to odpowiedzialność. W wypadku prawa, a szczególnie finansowego, o błąd nie trudno, przepisy często są skomplikowane w interpretacji, zawiłe oraz w wielu przypadkach się zmieniają. Nieświadomość prawa nie zwalnia nas niestety od odpowiedzialności.

Jeżeli popełnimy błąd np. w rozliczeniu podatkowym czy księgach rachunkowych prowadzonej przez nas firmy, musimy liczyć się z konsekwencjami. Biuro rachunkowe https://www.biurorachunkowerr.pl/ksiegowosc/, jeśli z pomocy takiego korzystamy, również do pewnego stopnia może odpowiadać za nieścisłości w naszych rozliczeniach. Wszystkie niemniej jednak grzywny, kary oraz konsekwencje błędu dotyczą wyłącznie nas jako podatników. Nasze biuro rachunkowe może tylko być nam winne odszkodowanie, jeśli na drodze prawnej udowodnimy, że wina nie spoczywa u nas a na barkach firmy rachunkowej, którą wynajęliśmy. Każde biuro rachunkowe jest zobowiązane do posiadania ubezpieczenia OC od odpowiedzialności cywilnej.

Comments are closed.